Nivelrikko-oireiden lievittyminen viherhuulisimpukkaa syövillä koirilla

by Tiina Ollanketo | Posted in Nivelravinteet | No comments yet. | 4549 views on this post

 

Improvement of Arthritic Signs in Dogs Fed Green-Lipped Mussel

Yllä linkitetty artikkeli sisältää laajennetun tiivistelmän kolmesta satunnaistetusta lumekontrolloidusta kaksoissokkotutkimuksesta, joissa arvioitiin viherhuulisimpukan vaikutuksia koirien nivelrikko-oireisiin.

Lyhyesti suomeksi:

Tutkimuksissa käytettiin 4–13-vuotiaita koiria, joilla esiintyi eriasteisia nivelrikon oireita (alle 4 kk ajan tai epäsäännöllisesti oireilleet koirat jätettiin tutkimusten ulkopuolelle). Eläinlääkäri tutki koirat tutkimusviikolla 0 ja tutkimusviikolla 6 ja arvioi nivelrikon oireet asteikolla 0–4 (0 = oireeton, 1 = lievä, 2 = kohtalainen, 3 = merkittävä, 4 = vaikea). Arvioidut parametrit olivat liikuntakyky (ontuminen käynnissä, ravissa ja portaissa) ja kunkin raajan nivelten (ranne, kyynärä ja olka tai kinner, polvi ja lonkka) kipu, turvotus, rahina sekä liikeradan rajoittuneisuus. Kokonaisvaltainen nivelrikon aste laskettiin summaamalla yhteen kaikkien parametrien pisteet.

Ensimmäisessä tutkimuksessa käytettiin viherhuulisimpukkajauhetta ruoan sekaan ripoteltuna, toisessa viherhuulisimpukkaa sisältäviä nameja ja kolmannessa viherhuulisimpukkaa sisältävää kuivamuonaa.

Ensimmäiseen tutkimukseen osallistui 32 koiraa, joista 15 satunnaistettiin verrokkiryhmään ja 17 viherhuulisimpukkaa saavaan tutkimusryhmään. Käytetty annostus oli yli 34-kiloisille koirille 1000 mg, 34–25-kiloisille koirille 750 mg ja alle 25-kiloisille koirille 450 mg viherhuulisimpukkajauhetta päivässä. Tutkimusryhmään kuuluneista 17:tä koirasta 14:llä (83 %:lla) kokonaisvaltainen nivelrikon aste laski vähintään 30 %, kuudella vähintään 50 % ja kolmella vähintään 70 %. Verrokkiryhmän 15:tä koirasta puolestaan vain yhdellä kokonaisvaltainen nivelrikon aste laski yli 30 % eikä yhdelläkään yli 50 %.

Toiseen tutkimukseen osallistui 33 koiraa, joista 16 satunnaistettiin verrokkiryhmään ja 17 viherhuulisimpukkaa saavaan tutkimusryhmään. Tässä tutkimuksessa viherhuulisimpukka oli sisällytetty nameihin, mutta päivittäinen annos oli sama kuin ensimmäisessä tutkimuksessa. Tutkimusryhmään kuuluneista 17:tä koirasta yhdeksällä (53 %:lla) kokonaisvaltainen nivelrikon aste laski vähintään 30 %, seitsemällä vähintään 40 % ja kahdella vähintään 50 %. Verrokkiryhmässä yhdenkään koiran kokonaisvaltainen nivelrikon aste ei laskenut yli 30 %.

Kolmanteen tutkimukseen osallistui 31 koiraa, joista 17 satunnaistettiin verrokkiryhmään ja 14 viherhuulisimpukkaa saavaan tutkimusryhmään. Tässä tutkimuksessa käytettiin kuivamuonaa, jonka viherhuulisimpukkapitoisuus oli 0,3 %. Kyseisellä pitoisuudessa päästiin lähelle kahden muun tutkimuksen päivittäistä viherhuulisimpukka-annosta. Tutkimusryhmään kuuluneista 14:tä (50 %:lla) kokonaisvaltainen nivelrikon aste laski vähintään 30 %, neljällä vähintään 40 % ja yhdellä vähintään 50 %. Verrokkiryhmässä yhdenkään koiran kokonaisvaltainen nivelrikon aste ei laskenut yli 30 %.

Comments (0)

Write a comment

Your Name:


Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:
Your Comment: Note: HTML is not translated!
Earls Oy 2016